Tennis Taula Girona
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Tennis Taula Girona

Termes i condicions

Última actualizació: desembre de 2022

 El Tennis Taula Girona conté una plataforma online que conecta venedors i compradors que busquen comprar i vendre serveis relacionats en events esportius. Al accedir al nostre web acceptes a estar obligat per aquest Acord dUsuari al nostre avís legal i política de cookies. Podem fer canvis periòdicament a aquest Acord dUsuari i tavisarem mitjançant una versió revisada al nostre web. L’acord d’usuari revisat entrarà en vigor en el moment de la publicació i l’ús continuat del nostre web i serveis constituirà l’acceptació de l’acord d’usuari revisat.

Taxes i altres càrrecs

Podem cobrar taxes per la venda dincripcions o per l’ús dels nostres serveis, així com les Taxes de Servei. Les tarifes de servei poden variar en funció del tipus devent, el tipus dinscripció i ubicació. Podem, a la nostra única i absoluta discreció, canviar les nostres Tarifes de Servei en qualsevol moment.Totes les tarifes de servei aplicables, inclosos els impostos, se us comunicaran abans de comprar una inscripció. Podem cobrar i/o retenir les Tarifes de Servei si no compleixes les teves obligacions contractuals sota aquest Acord d’Usuari podem cobrar els imports deguts utilitzant una agència de cobraments o un altre mecanisme de cobrament, i és possible que es cobrin comissions associades al cobrament dels pagaments endarrerits. Nosaltres, o l’agència de cobraments que contractem, també podem comunicar informació sobre el vostre compte a les agències de crèdit i, com a resultat, els impagaments del vostre compte poden quedar reflectits al vostre informe de crèdit. Si desitges impugnar la informació que hem comunicat a una oficina de crèdit, posa’t en contacte amb nosaltres. Si voleu impugnar la informació reportada per una agència de cobraments, poseu-vos en contacte directament amb l’agència de cobraments.

Pagaments

Els pagaments rebuts dels Compradors per les inscripcions adquirides a través del Lloc són processats per nosaltres en nom del Venedor i acreditats al Venedor d’acord amb les Polítiques del Venedor. El Venedor ens anomena com a agent de cobrament limitat amb l’únic propòsit d’acceptar fons dels Compradors en nom del Venedor. El Venedor accepta que qualsevol pagament realitzat pel Comprador a nosaltres es considerarà igual que un pagament realitzat directament al Venedor, i el Venedor posarà el servei adquirit a disposició del Comprador de la manera acordada com si el Venedor hagués rebut el pagament directament del Comprador. El Venedor entén que la nostra obligació de pagar al Venedor està subjecta i condicionada a la recepció satisfactòria dels pagaments associats del Comprador. Garantim els pagaments al Venedor només pels imports que hàgim rebut amb èxit del Comprador. En acceptar el nomenament com a agent de cobrament limitat del venedor, no assumim cap responsabilitat pels actes o omissions del venedor.

Els pagaments dels Compradors han de ser pagats immediatament. El comprador pot pagar limport total de la comanda, que inclou les taxes de servei i els impostos aplicables, utilitzant un dels mètodes de pagament acceptats.

L’obligació del comprador de pagar un servei queda satisfeta quan hàgim rebut el pagament totalment.

Cancelacions

Cancel·lació: Si un servei es cancel·la i no es reprograma, eliminarem el servei i qualsevol llistat relacionada amb el mateix del nostre Lloc i informarem tant al Comprador com al Venedor sobre la cancel·lació amb instruccions addicionals. Si el Venedor requereix la devolució del servei per obtenir el reemborsament del preu de compra original per part del promotor o organitzador, haureu de posar-vos en contacte amb el Servei d’Atenció al Client immediatament després de la cancel·lació. El Comprador està obligat a conservar el justificant pagat i, a petició nostra, a tornar-la al Venedor oa nosaltres (segons les nostres instruccions). El Comprador rebrà un reemborsament complet o un crèdit per utilitzar-lo en una compra futura, segons el nostre criteri (llevat que la llei exigeixi un reemborsament) una vegada que el Venedor hagi tornat els justificants i no es pagarà al Venedor. Si ja s’ha pagat al venedor, es pot recuperar el pagament de la venda carregant el mètode de pagament del venedor o compensant aquest import amb els pagaments pendents d’altres serveis que el venedor hagi venut o vengui en el futur.

Postponement: Si un esdeveniment es posposa, treballarem amb els Compradors i Venedors cas per cas per intentar resoldre qualsevol problema amb els serveis. Els venedors tenen prohibit revendre, invalidar o canviar els serveis d’esdeveniments que es posposin. No s’efectuaran reemborsaments pels serveis postposats, tret que es cancel·lin en última instància com s’ha indicat anteriorment.

Seguretat Protecció a compradors

Els pagaments de les compres en tennistaulagirona.com es fan a través de tots els sistemes dencriptació i seguretat de transferència de dades a través del protocol SSL, per la qual cosa el comprador gaudirà en tot moment amb la protecció daquests canals.