Tennis Taula Girona
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Tennis Taula Girona

Avís Legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini tennistaulagirona.com  pertanyen al Club Tennis Taula Girona, amb domicili a la Av. Josep Terradellas 22, de Girona (CP 17007), tel. +34 646 378 765 i correu electrònic tennistaulagirona@gmail.com El CIF del Tennis Taula Girona és G55180665.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat del Tennis Taula Girona o de terceres persones amb qui el club ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. El Tennis Taula Girona difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de promocionar les seves activitats. El Tennis Taula Girona adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de del Tennis Taula Girona.

Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. El Tennis Taula Girona no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a tennistaulagirona.com  tenen una funció exclusivament informativa. El Tennis Taula Girona no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

El Tennis Taula Girona declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la plana d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les planes web de destí. El Tennis Taula Girona no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats pel Tennis Taula Girona .

Protecció de dades

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal el Tennis Taula Girona informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin al Tennis Taula Girona per aquest mitjà.

Autorització per enllaçar amb tennistaulagirona.com

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom del club i/o altres paraules clau.